ANBI

Bij beschikking van 13 juli 2015 heeft de Belastingdienst per 20 maart 2015 de Stichting Karamba aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften aan de stichting vanaf 20 maart 2015 fiscaal aftrekbaar zijn.