Sponsors

De activiteiten van de Stichting Karamba worden mogelijk gemaakt door de volgende sponsors:

Over Stichting Karamba

Op 20 maart 2015 werd Stichting Karamba opgericht. De oprichters en het bestuur van de Nederlandse stichting hebben de missie om de leefomstandigheden in Gambia te verbeteren, door het uitvoeren van kleinschalige projecten in het land. Onze stichting wil samen met de lokale bevolking projecten opzetten op het gebied van onderwijs, medische zorg, landbouw, zelfstandig ondernemerschap

ANBI

Een voorwaarde voor het aftrekken van een gewone gift is dat u deze gift moet doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Stichting Karamba heeft een ANBI-status sinds 20 maart 2015 en is bij de belastingdienst geregistreerd onder nummer: 98745. U kunt onze registratie controleren op de website van de belastingdienst. Ook kunt u daar verdere informatie

Jaarverslagen

Jaarrekening 2023 Jaarrekening 2022 Jaarverslag 2020 Jaarrekening 2020 Jaarverslag 2019 Jaarrekening 2019 jaarverslag 2018 Jaarverslag 2017 Jaarverslag 2016 Jaarverslag 2015

Visie

De Stichting Karamba verricht haar werkzaamheden met inachtneming van een aantal essentiële uitgangspunten. Duurzaam resultaatStichting Karamba richt zich op de eigen kracht en het aanwezige vermogen van (kans)arme mensen. Loyaliteit en maximale inzet van de lokale bevolking is cruciaal voor het bereiken van een duurzaam resultaat. Kleinschalige hulpOndanks de slechte omstandigheden werkt Stichting Karamba vanuit

Missie en doel

Stichting Karamba is ontstaan vanuit gemeenschappelijke visie op een betere wereld. De oprichters en het bestuur hebben de missie om de leefomstandigheden in Gambia te verbeteren door middel van het uitvoeren van kleinschalige projecten, bijvoorbeeld het bouwen van scholen waardoor kinderen een beter toekomstperspectief hebben. Daarnaast ook overige projecten waarover u verderop nog meer kunt

Bestuur

Stichting Karamba heeft een bestuur dat bestaat uit drie bestuursleden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor aansturing, beleid, financieel beheer en interne- en externe communicatie van de stichting. Zij dragen zorg voor het functioneren van de stichting en de uitvoering van bestuursbesluiten. De taken worden over de drie bestuursleden verdeeld. Voor het